Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1.Παρακαλούμε όπως να ενημερώνετε τους υπευθύνους σχετικά με την περίπτωση εγκυμοσύνης ή οποιασδήποτε φυσικής, σωματικής ψυχικής αδυναμίας ή ασθένειας. Το προσωπικό μας, όπως πάντα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας κατευθύνει και να σας ενημερώσει για το εάν και σε ποια παιχνίδια μπορείτε να συμμετέχετε. Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι χωρίς την ενημέρωση των υπευθύνων, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα υγείας που τυχόν μπορεί να αντιμετωπίζετε, ισοδυναμεί και με την πλήρη ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και σας καθιστά αυτόματα, αποκλειστικά υπεύθυνους για κάθε συνέπεια ή βλάβη.


2.Οφείλετε να ακολουθείτε με προσοχή τις σημάνσεις του πάρκου και τις υποδείξεις του προσωπικού μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής στα παιχνίδια ισούται με πλήρη ανάληψη κινδύνου από μέρους σας και σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη λειτουργία των παιχνιδιών ,απευθυνθείτε στο προσωπικό. Επίσης η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής στα παιχνίδια είναι σε θέσει να αποτελέσει βάση εναντίον σας για αποζημίωση , σε οποιαδήποτε περίπτωση επέλευσης βλάβης σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε περίπτωση προσβολή της φήμης , του ονόματος καθώς και της ομαλής λειτουργίας του πάρκου.

 1. Τα παιχνίδια έχουν περιορισμούς ως προς την χρήση τους. Συνεπώς, για τη δική σας ασφάλεια, πριν την κάθε συμμετοχή σας σε κάθε παιχνίδι, διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είναι αναρτημένες στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.
 2. Μην συμμετέχετε στα παιχνίδια εάν η σωματική, πνευματική ή ψυχική σας υγεία δεν σας το επιτρέπει. Σε περίπτωση αδιαθεσίας , κατά τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι , ειδοποιήστε αμέσως τον υπεύθυνο λειτουργίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η παράλειψη ενημέρωσης του υπευθύνου για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζετε, ισοδυναμεί με την ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους.
 3. Σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού και εφόσον κριθεί απαραίτητο το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας , είναι σε θέσει να παρέχει πρώτες βοήθειες.

6.Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι επικροτούμε και υιοθετούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,για την ένταξη της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και στους χώρους μας η οποία ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Με την ένδειξη της κάρτας τα άτομα θα έχουν προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του πάρκου. Σκοπός μας είναι η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν την εμπειρία τους στο πάρκο μας, το καλύτερο δυνατόν.


7.Απαγορεύεται ρητώς κάθε είδους ανάρμοστης και παράνομης συμπεριφοράς εντός των εγκαταστάσεων του πάρκου όπως χειροδικία, χρήση ουσιών, κλοπή, καταστροφή περιουσίας, σεξουαλική ή λεκτική παρενόχληση.


8.Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά την προσέλευση σας στα παιχνίδια, καθώς και η προσκόμιση τους στο πάρκο. Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της, διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε επισκέπτη δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κανόνες καθώς και να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε παιχνίδι του πάρκου.


9.Είστε υποχρεωμένοι να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά σας. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτήρηση του πάρκου , αλλά η ασφάλεια των παιδιών παραμένει στην ευθύνη του κηδεμόνα. Η συμμετοχή των παιδιών χωρίς επίβλεψη παραπέμπει στην ευθύνη των κηδεμόνων για οποιαδήποτε ζημία υποστούν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το παιδί σας στα παιχνίδια, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κεντρικό ταμείο του Πάρκου.


10.Παρακαλείσθε να φροντίζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα .Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους.


11.Μετά το τέλος του κάθε παιχνιδιού, να αποβιβάζεστε και να βγαίνετε μόνο από την έξοδο.

 1. Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Γερμανίας επιθεωρεί και πιστοποιεί σε ετήσια βάση τα παιχνίδια και τις εγκαταστάσεις του Parko Paliatso.Επιπλέον, το Πάρκο, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένη και πολυάριθμη ομάδα τεχνικών, για τον καθημερινό έλεγχο και συντήρηση των μηχανημάτων και των παιχνιδιών.
 2. Μην εισέρχεστε σε όσους χώρους έχουν απαγορευμένη σήμανση.
 3. Η διοίκηση έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές, τις ώρες λειτουργίας ή τις ημερομηνίες λειτουργίας του πάρκου ανά πάσα στιγμή , χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 4. Τα κατοικίδια επιτρέπονται στο πάρκο μόνο με υπό την επίβλεψη του συνοδού τους και μόνο με το λουρί τους , ακολουθώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας και τις υποδείξεις.
 5. Για την προστασία των πελατών, του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, στο πάρκο λειτουργεί σύστημα επιτήρησης κλειστού κυκλώματος βίντεο στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους .Οι εικόνες που καταγράφονται , διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα και ο αριθμός των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ περιορισμένος. Η καταγραφή εικόνων και η επιτήρηση μέσω βίντεο γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσώπων και προσωπικών δεδομένων.
  17.Οφείλεται μετά το τέλος του κάθε παιχνιδιού , να αποβιβάζεστε και σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξανά ανεβείτε πρέπει να περιμένετε στη σειρά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 1. Όλα τα βραχιολάκια είναι ατομικά και ημερήσια, δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται σε άλλη μέρα.
 2. Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών ή κλειστού παιχνιδιού, το βραχιόλι εφόσον αγοραστεί δεν μεταφέρεται για άλλη ημέρα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 3. Οι φίσιες δεν ανταλλάζονται με χρήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε μέρα, ανεξαρτήτως από τη μέρα αγοράς τους.
 4. Η είσοδός σας και η παραμονή σας στο Πάρκο δηλώνουν την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω Γενικών Οδηγιών του Πάρκου.
 5. Οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πχ. Όριο ύψους και ηλικίες , έτσι ώστε να προμηθεύεστε το κατάλληλο βραχιολάκι.
What's your reaction?

Parko Paliatso. All Rights Reserved. 2023